De methode waarbij je samen in beweging komt!

De Sherborne methode is werken aan ontwikkeling met behulp van beweging.

Sherborne is er voor kinderen en jongeren die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken, en daarnaast ook voor ouders en kinderen die vastlopen in de omgang met elkaar. Er zijn twee mogelijke methodes:

  • Sherborne bewegingspedagogiek: voor het terugbrengen van het zelfvertrouwen van een kind
  • Sherborne samenspel: relatieherstel tussen ouders en hun kind

Vanuit deze methodes werken we effectief aan verandering en geven we adviezen en tips die je verder helpen!

De methode is ontwikkeld door Veronica Sherborne nadat zij ontdekte dat onvoldoende lichaamsbesef direct gevolgen heeft op de manier waarop een kind zich ontwikkelt. Bewegingstherapie is een goed middel om hiermee aan de slag te gaan.

Sherborne bewegingspedagogiek – voor kinderen en het hele gezin

Bij deze methode gaan we met speciale bewegingstechnieken werken aan het zelfbewustzijn en zelfvertrouwen van een kind. Wie ben ik? En welke plek neem ik in ten opzichte van anderen en mijn omgeving? Het kind komt steviger in zijn of haar schoenen te staan, durft hierdoor (weer) gezonde relaties aan te gaan en te communiceren met de wereld om hem of haar heen. Een belangrijke basis voor groei!

Individueel of in gezinsverband gaat een kind aan de slag met bewegingspelletjes. We gaan bezig met lichaam- en omgevingsbewustwording. Kennis van ruimte en je eigen lichaam, dat is een belangrijke basis. Denk bij deze spelletjes aan het maken van vliegtuigjes en huisjes, of het spelen van verstoppertje. Maar ook als gezin gaan we aan de slag. We werken aan vertrouwen door verschillende interactieve spelvormen. Zo leert een kind dat het kan rekenen op zijn of haar omgeving. Voorop staat het PLEZIER met elkaar! En samen plezier maken, dat schept vertrouwen.

Een superleuke en inspirerende sessie vol beweging waarin we aandacht geven aan:

  • Lichaamsbewustwording
  • Relaties
  • Exploreren van de ruimte

Interesse in de Sherborne bewegingspedagogiek? Of heb je hier vragen over? Neem dan contact met ons op!

Sherborne Samenspel – voor ouders en hun kind

Bij deze therapie werken we aan relatieverbetering. Samen met ouders gaan we aan de slag met het analyseren en verbeteren van de relatie met hun kind. We brengen ouders en kinderen weer bij elkaar. De kracht van deze methode? Zelfreflectie. Omdat het samenspel wordt opgenomen en samen wordt geanalyseerd houden we ouders een spiegel voor. Niks werkt verfrissender dan het analyseren van je eigen gedrag! Wij geven je adviezen en tips waar je mee verder kunt. Wees niet bang, probeer het!

Interesse in de Sherborne Samenspel doe-therapie? Of heb je hier vragen over? Neem dan contact met ons op!

 

“Onze dochter genoot van het Sherborne Samenspel. Samen deden we een soort gymnastiekoefeningen. Op de video konden wij achteraf zien welke oefeningen effect hadden en welke niet. Onze dochter kan zich nu beter ontspannen, is rustiger en minder snel boos.”