Wat doet een (kinder)coach?

Problemen zijn er altijd geweest en zullen er altijd zijn. Dat is een gegeven. Ieder mens heeft een andere focus; 'Het glas van sommige mensen is half vol en van de ander is half leeg', dit grote verschil in denken en vervolgens voelen, maakt hoe een mens de wereld om zich heen ervaart.

Echter hebben problemen de neiging zich in een vicieuze cirkel te uiten, waardoor het probleem alsmaar groter wordt.. wat aandacht krijgt, dat groeit...

De kindercoach kan hierbij helpen. Een kindercoach kijkt naar de toekomst, en heeft een oplossingsgerichte focus. De kindercoach is iemand die ondersteuning biedt aan ouders en kinderen/jongeren met milde problemen of met vragen over de ontwikkeling van kinderen. Het doel is dat ouders en kinderen hun kracht (weer) inzetten en het zichtbaar maken van zorg en liefde voor elkaar.

Kindercoaching (7-12 jaar)

Opgroeien verloopt niet altijd even makkelijk. Soms hebben kinderen hierbij even een steuntje in de rug nodig. Een kindercoach kan hierbij helpen. Samen zullen we de talenten en mogelijkheden van je kind gaan ontdekken. Bij kindercoaching moet je denken aan het begeleiden van kinderen die om welke reden dan ook niet goed in hun vel zitten. Ze worden belemmerd in de ontwikkeling en je komt er samen niet uit. Wij van Oké-coaching & begeleiding kunnen dan hulp bieden. We bieden een laagdrempelige, kortdurende vorm van hulpverlening aan voor kinderen met een hulpvraag op het gebied van leren of op sociaal emotioneel vlak.

Enkele voorbeelden zijn:

 • Weerbaarheid
 • Boosheid
 • Angsten
 • Moeilijk vrienden kunnen maken en/of houden
 • Leerproblemen
 • Slaapproblemen
 • Concentratieproblemen
 • Weinig zelfvertrouwen of een negatief zelfbeeld hebben
 • Moeite met accepteren van ADHD, ADD of Autisme
 • enzovoorts...

Jongerencoaching (12-16 jaar)

“De tiener is een nieuwigheidsmachine en de hersenen zijn de motor daarvan. Hij staat open voor onbekende ervaringen, nieuwe sociale contacten, coole activiteiten en zaken waarvan ouders en andere volwassenen zeggen dat die gevaarlijk zijn of verboden” (Jolles, 2016:125).
Dat tieners niet altijd even makkelijk zijn, mag duidelijk zijn. Veel ouders zijn bang voor die tijd, en de ene tiener is nou eenmaal meer aan het experimenteren dan de ander, maar het blijft voor veel ouders en de tieners zelf een uitdaging.

Veel tieners worden aangezien voor lui. Ze zitten voor de televisie, computer of telefoon en komen uit zich zelf tot niks of weinig. Veel van het tiener gedrag is te verklaren door structuren in de hersenen. De functies (executieve functies) die tieners moeten aansturen om bijv. hun huiswerk te maken, zijn nog niet goed uitontwikkelt. Hierdoor lopen tieners vaak vast. Ze zijn te snel afgeleid en vergeten daardoor vaak waar ze ook al weer mee bezig waren, of missen in de tijd dat ze afgeleid waren belangrijke informatie waardoor ze vast lopen. Tieners kunnen het nog niet alleen en hebben dus af en toe hulp nodig.

Risico’s nemen door jongeren hoort bij selectieve rijping van twee hersensystemen. Korte termijn perspectief ontwikkelt zich in vroege adolescentie en onderdelen van het langetermijnperspectief rijpt later. De balans ontbreekt dus nog. Door met een jongere in gesprek te gaan, kan er meer zelfinzicht gegeven worden en worden executieve functies versterkt (wil ik dit wel?). Belangrijk om met de jongere in gesprek te blijven, want fysieke en psychosociale omgeving heeft veel invloed en jongeren kunnen hier impulsief op reageren.” (Jolles)

Wij van Oké-coaching & begeleiding kunnen tieners en hun ouders helpen door uitleg en inzicht te geven over hoe het systeem van de tiener werkt, cognitief en sociaal-emotioneel gezien.

Opvoedcoaching

Over het algemeen zijn kinderen leuk, lief en aardig. Vaker zijn ze misschien nog wel een uitdaging, de ene keer een makkelijker dan de andere keer, en dat is niet altijd even makkelijk om mee om te gaan. Het is dan lastig om grip te krijgen op het gedrag van uw kind. Wij van Oké-coaching & begeleiding kunnen u hier bij helpen en u even weer een duwtje in de goede richting geven.

Veel ouders zien het als 'falen' als zij er even niet alleen uitkomen en hulp inschakelen. Hulp inschakelen is juist een teken van kracht en u laat daarmee zien dat u, u en uw kind, serieus neemt.
De opvoedingsondersteuning richt zich op lichte opvoedingsproblemen. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan de volgende problemen:

 • Een steuntje in de rug nodig heeft
 • Twijfelt aan uw aanpak van een bepaald probleem en hierover advies wilt
 • Het gevoel heeft dat een probleem zich niet vanzelf oplost
 • Zich onzeker voelt over de opvoeding
 • Het lastig vindt om grenzen te stellen
 • Moeite heeft structuur in de dag aan te brengen
 • Eetproblemen
 • Slaapproblemen
 • Driftbuien
 • Slecht luisteren
 • Zindelijkheid
 • Niet alleen kunnen spelen
 • Claimen/Veel aandacht vragen

Tijdens een coachingstraject krijg je inzicht in wat er speelt en wat er nodig is om verder te kunnen. Een coach is een laagdrempelige ingang voor ouders en kind om te proberen er achter te komen wat er precies speelt. Dit steuntje in de rug helpt de ouder en het kind om die stappen te zetten die nodig zijn. Het doel van opvoedcoaching is een optimale ontwikkeling van kinderen te bevorderen, door steun te bieden aan ouders, zodat ouders weer vertrouwen krijgen in hun rol als opvoeder en eventuele moeilijkheden in de opvoeding weer zelf kunnen hanteren.

Ik leer leren

Veel leerlingen in het middelbaar onderwijs ervaren moeite met het plannen en organiseren van het huiswerk. Tevens staan veel van deze leerlingen door problemen in de planning en organisatie er slecht voor op school. Hierdoor raken ze vaak gedemotiveerd, met als gevolg dat het nog minder goed gaat op school. Voor zowel de leerlingen als de school is het van belang dat de leerlingen zelf leren plannen en organiseren, zodat zij gemotiveerd blijven(of alsnog geraken) voor de studie en goede cijfers gaan halen en uiteindelijk met een diploma de school zullen verlaten.

Uit onderzoek blijkt dat de executieve functies continu ontwikkelen, en daarbij een groeispurt krijgen juist voorafgaand aan de adolescentie en samen hangen met veranderingen in vooral de frontale hersenkwabben. De spurt hangt dus samen met de leeftijd dat kinderen de overgang maken van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. De neurale verbindingen die worden gebruikt blijven bewaard, terwijl verbindingen die niet worden aangewend verloren gaan. Als dit zo is, dan is het oefenen van executieve functies van essentieel belang. Het betekent dat kinderen die executieve functies oefenen niet alleen zelfmanagement leren, maar ondertussen ook hersenstructuren ontwikkelen die in hun adolescentie en volwassenheid hun executieve functies zullen ondersteunen. Nu is het zo dat het voortgezet onderwijs een veel sterker appèl doet op de kwaliteit van de executieve functies, met name gericht op het plannen en organiseren. Hierdoor kunnen kinderen die net iets later zijn makkelijk achterop raken en dit kan dan weer via demotivatie leiden tot stagnatie in de voortgang van de ontwikkeling van de executieve functies als het kind hiertoe wel rijp is. Met andere woorden, gegeven het ‘use it or lose it’ karakter van spurt kan dit in de praktijk betekenen: erop of er onder, zwemmen of verzuipen.

De ‘Ik leer leren’ training kan hier uitkomst bieden. De training biedt slimme handvatten voor makkelijker en efficiënter leren. Hier ontdekken kinderen alles over hun eigen manier van leren, plannen en organiseren, faalangst overwinnen, concentreren en motiveren.

De ‘Ik leer leren’ training wordt gegeven in groepjes van 4 tot 8 kinderen of wordt individueel aangeboden en bestaat uit 5 bijeenkomsten van 1,5 uur. Iedere bijeenkomst heeft een eigen thema:
1: Hoe leer ik en Wat wil ik hier leren
2: Faalangst en Motivatie
3: Plannen en Organiseren
4: Concentreren
5: Leerstijlen
De bijeenkomst kent een vaste structuur waarin rust en activiteiten elkaar afwisselen. Samen ontdekken de kinderen hun persoonlijke leerstrategie. Iedere bijeenkomst wordt afgesloten met een eigen leerplan met helpende acties. Zo wordt leren niet alleen gemakkelijker maar ook leuker.

Ervaringen van een ouder van een deelnemer: “De training is laagdrempelig en was goed te doen voor de kinderen. Geen uren thuisstudie maar lekker praktisch aan de slag.